AKADEMİK TEŞVİK HK

Önceki yıllardan edinmiş olduğumuz izlenimlerle, 27-30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan konferansımızın Akademik Teşvik Kriterlerini yine/tekrar sağlayacağı öngörülmektedir.

3-5 Temmuz 2019 tarihinde üçüncüsü düzenlenen konferansımız, 17.01.2020 tarihinde güncellenen Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre Uluslararası Konferans niteliğindedir. Dolayısıyla, katılımcılarımız akademik teşvik başvurusunda bunu kullanabilir. 

ICOM-2019/Akademik Teşvik Beyanı